Naptár

Ajánlataink

Szakképzési Hídprogram ösztöndíja

ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT SZAKMÁK

2018/2019-es tanév

Szakképzési Hídprogram ösztöndíja

A Szakképzési Hídprogramban a szakképző intézmények a lemorzsolódott vagy lassabban haladó, de tanköteles korú vagy a 23. életévüket be nem töltött általános iskolai végzettség nélküli - fiatalokat képeznek. Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a résztvevőknek a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódásához szükséges ismeretek és végzettség biztosítása, valamint a munkába állást segítő rész-szakképesítéshez juttatása. A programba − a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 24/A. § értelmében − elsősorban azok a tanköteles tanulók kapcsolódhatnak be, akik 15 éves korukig legfeljebb az általános iskola hatodik osztályát végezték el, de részt vehetnek a programban azok a nem tanköteles fiatalok is, akik a képzés megkezdéséig legfeljebb a 23. életévüket töltötték be. 

A szakképzési programban részt vevő tanuló a tanulói jogviszonya fennállása alatt ösztöndíjban részesül a 322/2016. (X. 27.) Kormányrendelet szerint.

Az ösztöndíj mértéke:

  • Első évfolyam: 8 000 Ft/hónap
  • Második évfolyam: 10 000 Ft/hónap

A Szakképzési Hídprogram első évfolyamát a tanítási év végéig sikeresen teljesítő tanuló további kéthavi ösztöndíjat kap az első évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány kiállítását követően. A Szakképzési Hídprogram második évfolyamát követően a résszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát sikeresen teljesítő tanuló kéthavi ösztöndíjat kap egy összegben.

A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.

A Szakképzési Hídprogram elvégzése után lehetőség van a teljes szakképesítés, vagy más szakképesítés megszerzésére is.

A 2018/2019-es tenévre tervezett szakképesítéseink:

Asztalosipari szerelő21 543 01

Oktatást végző intézmény:

Gyermek- és ifjúsági felügyelő31 761 01

Oktatást végző intézmény:

Csőhálózatszerelő31 582 01

Oktatást végző intézmény:

Építményzsaluzat és fémállvány szerelő (31 582 02)

Oktatást végző intézmény:

Famegmunkáló (31 543 01)

Oktatást végző intézmény:

Szobafestő (21 582 01)

Oktatást végző intézmény:

Konyhai kisegítő (21 811 01)

Oktatást végző intézmény:

Textiltermék-összeállító (21 542 02)

Oktatást végző intézmény:

Bevontelektródás kézi ívhegesztő (31 521 01)

Oktatást végző intézmény: